Innovation

Ett vanligt problem för uppfinnare och innovatörer är att med begränsade resurser hantera den administrativa sidan av uppfinnandet.
I det kreativa flödet kan det vara svårt att inse att det kan vara av avgörande betydelse att tidigt avgöra om den aktuella idén är ny, att göra en nyhetsgranskning. Detta kan också vara en förutsättning för ett kommande skydd av uppfinningen.

Innoverba har tagit fram en applikation för att öka kunskapen för uppfinnare och innovatörer under arbetet från idé till färdig produkt med ökade odds för framgång.

Denna applikation heter Uppfinnarguiden och befinner sig fortfarande i ett utvecklingsstadium, där själva utbildningsmodulen ännu inte är släppt.
Uppfinnarguiden innehåller ett tämligen omfattande länk- och dokumentmaterial som kan ge uppfinnaren och innovatören stöd under arbetets gång.

Uppfinnarguiden är under en begränsad tidsperiod öppen att användas fritt.