Om Innoverba

Innoverba arbetar med innovation i vid mening där uppfinnande, utbildning inom innovationsområdet.
Bearbetning av ädla metaller och – stenar utgör också centrala komponenter.